PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN QUANG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn VươnÂm nhạc6A 1111
2Nguyễn Văn VươnÂm nhạc6B 1111
3Nguyễn Văn VươnÂm nhạc7A 1111
4Nguyễn Văn VươnÂm nhạc7B 1111
5Nguyễn Văn VươnÂm nhạc8A 1111
6Nguyễn Văn VươnÂm nhạc8B 1111
7Nguyễn Thị MaiCông nghệ6A321321
8Nguyễn Thị MaiCông nghệ6B401321
9Phạm Thị ThêuCông nghệ7A 1211
10Phạm Thị ThêuCông nghệ7B 1211
11Tạ Thị Hồng VânCông nghệ8A 1321
12Tạ Thị Hồng VânCông nghệ8B 1321
13Tạ Thị Hồng VânCông nghệ9A 1211
14Tạ Thị Hồng VânCông nghệ9B 1211
15Nguyễn Thị TuyếtĐịa lí6A321111
16Nguyễn Thị TuyếtĐịa lí6B401111
17Nguyễn Thị TuyếtĐịa lí7A401211
18Nguyễn Thị TuyếtĐịa lí7B391211
19Nguyễn Thị TuyếtĐịa lí8A291111
20Nguyễn Thị TuyếtĐịa lí8B391111
21Nguyễn Thị TuyếtĐịa lí9A371211
22Nguyễn Thị TuyếtĐịa lí9B421211
23Vũ Thị ĐượmGdcd6A 1111
24Vũ Thị ĐượmGdcd6B 1111
25Nguyễn Thị TuyếtGdcd7A401111
26Nguyễn Thị TuyếtGdcd7B391111
27Nguyễn Thị TuyếtGdcd8A291111
28Nguyễn Thị TuyếtGdcd8B391111
29Đoàn Mai HươngGdcd9A371111
30Đoàn Mai HươngGdcd9B421111
31Nguyễn Thị MaiHóa học8A291231
32Nguyễn Thị MaiHóa học8B391231
33Nguyễn Thị MaiHóa học9A371231
34Nguyễn Thị MaiHóa học9B421231
35Nguyễn Thị Thanh TấmLịch sử6A321111
36Nguyễn Thị Thanh TấmLịch sử6B401111
37Nguyễn Thị Thanh TấmLịch sử7A401211
38Nguyễn Thị Thanh TấmLịch sử7B391211
39Nguyễn Thị Thanh TấmLịch sử8A291211
40Nguyễn Thị Thanh TấmLịch sử8B391211
41Nguyễn Thị Thanh TấmLịch sử9A371111
42Nguyễn Thị Thanh TấmLịch sử9B421111
43Lâm Thị ThanhMĩ thuật6A 1111
44Lâm Thị ThanhMĩ thuật6B 1111
45Lâm Thị ThanhMĩ thuật7A 1111
46Lâm Thị ThanhMĩ thuật7B 1111
47Lâm Thị ThanhMĩ thuật8A 1111
48Lâm Thị ThanhMĩ thuật8B 1111
49Lâm Thị ThanhMĩ thuật9A 1111
50Lâm Thị ThanhMĩ thuật9B 1111
51Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A 2221
52Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6B402221
53Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ7A402221
54Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ7B 2221
55Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8A292211
56Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8B392211
57Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9A372221
58Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9B 2221
59Vũ Thị ĐượmNgữ văn6A 2351
60Vũ Thị ĐượmNgữ văn6B 2351
61Nguyễn Thị HuếNgữ văn7A 2351
62Nguyễn Thị HuếNgữ văn7B 2351
63Vũ Thị ĐượmNgữ văn8A 2451
64Nguyễn Thị HuếNgữ văn8B 2451
65Nguyễn Thị HuếNgữ văn9A 2461
66Vũ Thị ĐượmNgữ văn9B 2461
67Phạm Thị ThêuSinh học6A321311
68Phạm Thị ThêuSinh học6B401311
69Phạm Thị ThêuSinh học7A401311
70Phạm Thị ThêuSinh học7B391311
71Phạm Thị ThêuSinh học8A291311
72Phạm Thị ThêuSinh học8B391311
73Phạm Thị ThêuSinh học9A371311
74Phạm Thị ThêuSinh học9B 1311
75Nguyễn Thị Thu HuyềnThể dục6A321231
76Nguyễn Thị Thu HuyềnThể dục6B401231
77Nguyễn Thị Thu HuyềnThể dục7A401231
78Nguyễn Thị Thu HuyềnThể dục7B391231
79Nguyễn Thị Thu HuyềnThể dục8A291331
80Nguyễn Thị Thu HuyềnThể dục8B391331
81Nguyễn Thị Thu HuyềnThể dục9A371231
82Nguyễn Thị Thu HuyềnThể dục9B 1231
83Phạm Văn LâmToán6A322231
84Phạm Văn LâmToán6B402231
85Phạm Văn LâmToán7A402231
86Đoàn Mai HươngToán7B392231
87Đoàn Mai HươngToán8A292331
88Đoàn Mai HươngToán8B392331
89Phạm Văn LâmToán9A372331
90Đoàn Mai HươngToán9B422331
91Bùi Thị HươngTự chọn6A321221
92Bùi Thị HươngTự chọn6B401221
93Bùi Thị HươngTự chọn7A401221
94Bùi Thị HươngTự chọn7B391221
95Tạ Thị Hồng VânVật lí6A 1121
96Tạ Thị Hồng VânVật lí6B 1121
97Tạ Thị Hồng VânVật lí7A 1121
98Tạ Thị Hồng VânVật lí7B 1121
99Tạ Thị Hồng VânVật lí8A 1121
100Tạ Thị Hồng VânVật lí8B 1121
101Tạ Thị Hồng VânVật lí9A 1321
102Tạ Thị Hồng VânVật lí9B 1321