PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN QUANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E – LEARNING 10/08/2016 [HyperLink19]
2 Kế hoạch năm học 2013-2014 25/11/2013 [HyperLink19]
3 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
4 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
5 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
6 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]