PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN QUANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tài liệu tra cứu 25 4379300
2 Tủ sách Bác Hồ 75 3003600
3 Sách pháp luật 141 15534100
4 sách giáo khoa 7 141 1012600
5 Sách nghiệp vụ 6 152 2810800
6 sách giáo khoa 9 168 935900
7 sách giáo khoa 8 186 1351700
8 sách tham khảo 6 189 3805900
9 Sách nghiệp vụ 8 193 4253000
10 sách tham khảo 7 201 4722300
11 Sách nghiệp vụ 9 229 5299300
12 Sách nghiệp vụ 7 265 4511600
13 Tủ sách đạo đức 267 5478200
14 sách tham khảo 8 278 5726500
15 Sách nghiệp vụ chung 312 8283700
16 sách giáo khoa 6 326 2926900
17 Sách tham khảo chung 340 13301600
18 Sách thiếu nhi 416 3502500
19 sách tham khảo 9 530 15911100
 
TỔNG
4434
106750600