PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN QUANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tài liệu tra cứu 25 4379300
2 Tủ sách Bác Hồ 75 3003600
3 Sách pháp luật 139 15406100
4 sách giáo khoa 7 139 967600
5 Sách nghiệp vụ 6 152 2810800
6 sách giáo khoa 9 168 935900
7 sách tham khảo 6 181 3579900
8 sách giáo khoa 8 184 1287700
9 Sách nghiệp vụ 8 193 4253000
10 sách tham khảo 7 193 4496300
11 Sách nghiệp vụ 9 229 5299300
12 Sách tham khảo chung 236 11188600
13 Sách nghiệp vụ 7 265 4511600
14 sách tham khảo 8 269 5466500
15 Tủ sách đạo đức 276 5669600
16 Sách nghiệp vụ chung 311 7933700
17 sách giáo khoa 6 324 2881900
18 Sách thiếu nhi 469 3950400
19 sách tham khảo 9 493 14437100
 
TỔNG
4321
102458900