Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tài liệu tra cứu 25 4379300
2 Tủ sách Bác Hồ 75 3003600
3 Sách pháp luật 139 15406100
4 sách giáo khoa 7 139 967600
5 Sách nghiệp vụ 6 152 2810800
6 sách giáo khoa 9 168 935900
7 sách tham khảo 6 175 3448900
8 sách giáo khoa 8 184 1287700
9 sách tham khảo 7 187 4357300
10 Sách nghiệp vụ 8 193 4253000
11 Sách tham khảo chung 224 10611100
12 Sách nghiệp vụ 9 229 5299300
13 sách tham khảo 8 263 5323500
14 Sách nghiệp vụ 7 265 4511600
15 Tủ sách đạo đức 272 5605600
16 Sách nghiệp vụ chung 304 7933700
17 sách giáo khoa 6 324 2881900
18 Sách thiếu nhi 469 3950400
19 sách tham khảo 9 487 14290100
 
TỔNG
4274
101257400
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Tân Quang
Địa chỉ: Xã Tân Quang - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 03203569236 - Email: 319thcstanquang@gmail.com
Hiệu trưởng: Đoàn Ngọc Ánh
30299519