PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN QUANG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Đắc Phúc An
   Sinh ngày: 19/07/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Hán Lý - Hưng Long - Ninh Giang
   Thành tích:    Là học sinh suất xắc
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Phương Anh
   Sinh ngày: 17/08/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Thiên Khánh-Quang Hưng-Ninh Giang
   Thành tích:      Là học sinh có điểm trung bình cao nhất khối 6
   Năm học: 2018 - 2019
   Đặng Thị Nguyệt Ánh
   Sinh ngày: 03/05/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Hán Lý - Hưng Long - Ninh Giang
   Thành tích:      Là học sinh suất xắc
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Quốc Bình
   Sinh ngày: 03/12/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Hội Xá -Tân Quang-Ninh Giang
   Thành tích:      Là học sinh suất xắc
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Ngọc Diệp
   Sinh ngày: 16/07/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Văn Hội -Tân Quang-Ninh Giang
   Thành tích:      Là học sinh suất xắc
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Ngọc Hà
   Sinh ngày: 07/10/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:      Là học sinh suất xắc
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thị Thảo Hiền
   Sinh ngày: 01/06/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Văn Hội-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:      Là học sinh suất xắc
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Văn Hiếu
   Sinh ngày: 15/11/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Văn Giang-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:      Là học sinh suất xắc
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thanh Huệ
   Sinh ngày: 06/12/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Hán Lý - Hưng Long - Ninh Giang
   Thành tích:      Là học sinh suất xắc
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thanh Huyền
   Sinh ngày: 10/09/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Hội Xá -Tân Quang-Ninh Giang
   Thành tích:      Là học sinh có điểm trung bình cao nhất khối 6
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...